Marcin Pączkowski, film still by Adam Hogan

Marcin Pączkowski, fot. Adam Hogan

Marcin Pączkowski jest kompozytorem, dyrygentem i artystą elektronicznym. Jako kompozytor rozwija nowe metody tworzenia i wykonywania muzyki komputerowej. Jego utwory, wykorzystujące kontrolę w czasie rzeczywistym z udziałem akcelerometrów, były wykonywane w ramach cyklu Music of Today (Seattle, Washington), na Northwest Percussion Festival (Ashland, Oregon) oraz na festiwalu Audio Art (Kraków, Polska).

Jako dyrygent jest zaangażowany w wykonywanie nowej muzyki i prowadzenie premierowych wykonań. Aktualnie pełni role dyrygenta i współdyrektora kolektywu nowej muzyki Inverted Space w Seattle, a także dyrektora muzycznego Evergreen Community Orchestra. Jest też współzałożycielem zespołu wokalnego Pogratulujmy Mrówkom.

Zanim uzyskał tytuł doktora na wydziale DXARTS (Center for Digital Arts and Experimental Media – Centrum Sztuki Elektronicznej i Mediów Eksperymentalnych) Uniwersytetu Waszyngtona w Seattle, ukończył Akademię Muzyczną w Krakowie, gdzie studiował kompozycję i dyrygenturę. Jest laureatem programu Kolekcje – Zamówienia kompozytorskie Instytutu Muzyki i Tańca oraz stypendystą Małopolskiej Fundacji Stypendialnej Sapere Auso.